Zawody na orientację w Centrum Wiedzy o Państwie

1 czerwca uczniowie klasy 6a wraz z nauczycielkami Jadwigą Puksztą i Dovilė Bagdonienė udali się na sesję edukacyjną do Centrum Wiedzy o Państwie. Po przejściu rygorystycznej kontroli bezpieczeństwa uczniowie weszli do niezwykłej przestrzeni. Centrum Wiedzy o Państwie to nowoczesna przestrzeń, otwarta w 2016 roku, w której można poznać historię państwa litewskiego i jego obecną sytuację. Uczniowie zostali podzieleni na pięć zespołów i musieli wykonać 5 zadań: sprawdzić na dużej mapie, gdzie mieszkali słynni Litwini i w jaki sposób przyczynili się do rozwoju Litwy; sprawdzić fakty dotyczące prezydentów kraju; dowiedzieć się, jakie prezenty preszydenci otrzymali od innych głów państwa; podzielić budżet państwa oraz sprawdzić swoją wiedzę na temat terytorium Litwy. Szóstoklasiści pogłębili swoją wiedzę z języka litewskiego, historii, geografii, matematyki i wiedzy o społeczeństwie. Uczniowie byli bardzo zadowoleni i wrócili do domu z nową wiedzą.