Uroczystości upamiętnienia ppor. Jana Maczka

28 maja uczniowie naszego gimnazjum, na czele z nauczycielem historii Waldemarem Szełkowskim, licznie stawili się w kwaterze WP na Antokolskim Cmentarzu podczas uroczystości upamiętnienia ppor. Jana Maczka, młodszego brata gen. Stanisława Maczka.

W uroczystości udział wzięła m.in. wnuczka generała Karolina Maczek-Skillen oraz inni członkowie jego rodziny, uczniowie innych szkół, harcerze, kombatant AK kpt. Stanisław Poźniak, Wileński Klub Rekonstrukcji Historycznej Garnizon Nowa Wilejka oraz przedstawiciele innych organizacji polskich. Do ustalenia miejsca pochówku ppor. Jana Maczka przyczyniła się Yvette Popławska, dziennikarka, działaczka społeczna na stałe mieszkająca w Belgii.

Zorganizowanie uroczystości zawdzięczamy konsul RP w Wilnie Irminie Szmalec.

Zdjęcia Waldemar Dowejko