Lekcja języka polskiego w Muzeum Adama Mickiewicza

10 maja Ib klasa (nauczycielka W. Andruszaniec) wyruszyła do Muzeum Adama Mickiewicza, by zapoznać się z życiorysem i twórczością słynnego romantyka. Słuchając ciekawych opowieści przewodników, uczniowie wypełniali kartę pracy, by później wykorzystać podaną informację w szkole podczas lekcji.