Galeria wirtualna „Rysunki dla Litwy“

11 marca przypada Święto Odrodzenia Niepodległości Państwa Litewskiego upamiętniające przywrócenie suwerenności kraju w 1990 roku. Uczniowie 6ab,7ab i 8a podczas lekcji plastyki (nauczycielka Regina Koszewska) w plastyczny sposób mieli narysować imię swojej Ojczyzny Litwy. Celem było zachęcenie uczniów do pielęgnowania postaw patriotycznych oraz popularyzowanie piękna zapisu graficznego.