Ciąg dalszy cyklu spotkań „Ciekawi ludzie, ciekawe zawody”

24 lutego 7a kl. (wych. Wanda Andruszaniec) miała spotkanie z pielęgniarką z oddziału reanimacji w Santaryszkach, Danutą Rudzińską. Uczniowie uczyli się udzielać pierwszej pomocy. Każdy, kto chciał, mógł na manekinie wypróbować czynności ratunkowych. Uczniowie już wiedzą, jak trzeba udzielać pierwszej pomocy i jak wykonać sztuczne oddychanie.