Studniówka 2022

We wczwartek 24 lutego Centrum Kultury w Nowej Wilejce odbyło się spotkanie studniówkowe 68. rocznika. Uczniowie klasy IV uroczystym krokiem poloneza rozpoczęli Studniówkę. Część oficjalną studniówki rozpoczęła dyrektor gimnazjum, Helena Juchniewicz, słowami skierowanymi do uczniów, ich rodziców i gości zebranych w sali. Po przemówieniu dyrektor uczniowie III klas przedstawili zabawny program, wręczyli absolwentom kalendarz i upominki. Po programie głos zabrali sami maturzyści, którzy podziękowali nauczycielom i rodzicom za opiekę, cierpliwość i wyrozumiałość. Na zakończenie rodzice uczniów klasy IV tradycyjnie wnieśli ogromny tort.

Teraz pozostało abiturientom tylko skoncentrować się na nauce i odliczać dni do egzaminów maturalnych.

Zdjęcia: Waldemar Dowejko