Quiz z języka angielskiego

Umiejętność czytania jest bardzo ważną umiejętnością w nauce języków obcych. Uczniowie klasy 5b otrzymali pracę domową: musieli przeczytać bajkę ze swego dzieciństwa „Trzy niedźwiadki”, ale tym razem po angielsku. 28 stycznia uczniowie wraz z nauczycielami języka angielskiego Krystyną Disewicz i Witalijem Klimowiczem wzięli udział w quizie „Czytamy bajki”. Odpowiadali na przygotowane pytania, musieli porównać bajkę z kreskówką i rozwiązać krzyżówki. Komisja oceniła wszystkie odpowiedzi. Wygrała miłość do czytania.