Pasowanie na ucznia

„Witaj nam szkoło radosna, grająca dzwonkiem co rano.“ Takimi słowami powitali uczniowie pierwszej klasy publiczność podczas swej uroczystości Pasowania na ucznia. Zaświadczyli, że chcą się uczyć, by lepiej poznać świat, by w życiu zostać kimś. Już nie zabawka, lecz książka teraz ich będzie bawić. Ślubowali, że będą dobrymi uczniami, będą dbali o honor swojej szkoły i klasy, służyli pomocą słabszym, słuchali nauczycieli i rodziców i w przyszłości wyrosną na dobrych ludzi i wzorowych obywateli swojego kraju.