Ilustracje według poematu-baśni S. Nėris “Eglė, królowa węży”

Kiedyś litewska opowieść ludowa zainspirowała poetkę Salomėję Nėris, która stworzyła poetycki wiersz-baśń „Eglė, królowa węży”. Ten wiersz zainspirował uczniów, którzy swoje wrażenia wyrazili na rysunkach. Rysunki uczniów zainspirowały nauczycielkę, która spróbowała nieco ożywić te obrazy.

Dzielimy się wynikami wspólnej pracy (uczniowie 5a i 5b klas z nauczycielką języka litewskiego Virginiją Stankevičienė).