Święto Konstytucji 3 Maja

Pamiętamy! Konstytucja 3 maja była doniosłym wydarzeniem. To nie tylko pierwsza konstytucja w Europie. Przede wszystkim to była możliwość wzmocnienia naszego państwa. Zgodnie z Konstytucją Rzeczpospolita stawała się państwem nowoczesnym, z zasadą trójpodziału władzy, sprawnie funkcjonującą władzą ustawodawczą, wykonawczą i sądowniczą. Reformy zmniejszały różnice stanowe, a zwiększały siły do obrony kraju. Dzisiaj – to piękny przykład historii o wspólnym dziele Polski i Litwy!