Informacja o organizacji procesu nauczania w trybie zdalnym od 4 do 31 stycznia 2021 r.

LR sveikatos apsaugos ministro sprendimas dėl vaikų ugdomų pagal pradinio ugdymo programą nuotolinio ugdymo, priežiūros ir maitinimo organizavimo įstaigose būtinų sąlygų

Vilniaus m. savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymas dėl pavedimo Vilniaus miesto ugdymo įstaigoms 

Ugdymas(is) nuotoliniu būdu. Rekomendacijos pedagogams, mokiniams ir jų tėvams