Lekcje praktyczne z kulinarii on-line

Chociaż wszystkie lekcje z technologii odbywają się zdalnie, uczniowie zachęceni oraz inspirowani przez nauczycielkę technologii Zytę Kobiak chętnie wykonują zadania praktyczne. Na lekcji zdalnej omawiane są tematy z kulinarii, zasady zdrowego odżywiania się, przygotowanie dań, estetyczne nakrycie i podanie do stołu, bezpieczeństwo podczas pracy. Natomiast część praktyczną uczniowie wykonują samodzielnie, dopasowując dania do tematu i własnego gustu. Właśnie lekcje praktyczne z kulinarii wszyscy lubią najbardziej.Wykonane przez uczniów zdjęcia świadczą tylko o tym, że nasi  uczniowie kuchmarzą z wielką pasją.