Wyjazd zespołu “Pierwiosnki” do Druskiennik

20 paździenika zespoół “Pierwiosnki” naszego gimnazjum miał wyjazd do Druskiennik. Uczniowie zwiedzili Muzeum M. K. Čiurlionisa oraz wypróbowali swe siły fizyczne w UNO Parku. Zespolacy serdecznie dziękują dla administracji szkoły za dofinansowanie wycieczki.