Prace plastyczne uczniów klasy pierwszej w czasie zdalnego nauczania …

W ramach zdalnego nauczania dzieci wykonują prace plastyczne w domu zgodnie z propozycjami zadanymi przez nauczyciela. Serdecznie dziękujemy i cieszymy się, że mimo tej trudnej sytuacji nasze dzieci rozwijają swoją wyobraźnię i zdolności manualne.

Zamieszczamy 2 galerie prac uczniowskich: Inspiracje wielkanocne oraz własnoręcznie wykonane palemki przed Niedzielą Palmową, a także Kwiatki dla Mamy (Dzieci otrzymały zadania dostosowane do wieku i możliwości. Chętnie przedstawiły zdjęcia swoich kwiatków do naszej galerii prac plastycznych.  A kwiatki oczywiście wręczyły swym ukochanym mamusiom na Dzień Mamy).

Wychowawczyni Jadwiga Wołoncewicz i rodzice klasy pierwszej