Robotyka zawitała do naszego gimnazjum!

Po raz pierwszy nasze gimnazjum uczestniczy w projekcie „Kompiuteriukų ralis 2020”. Tylko uczniowie 70 szkół z całej Litwy będą mieli możliwość tworzyć swoje własne roboty! Zajęcia będą odbywały się podczas lekcji integracyjnych matematyki i informatyki.
Koordynatorem projektu jest nauczycielka matematyki Wika Żabiełowicz oraz nauczyciel informatyki Paweł Mechovičius.