Dzień Języków

26 października w gimnazjum odbył się Dzień Języków. Klasy 5-8 i I-III uczestniczyły w zajęciach z języka angielskiego, rosyjskiego, litewskiego i estońskiego. Uczniowie klas III wykazali się swoją wiedzą w quizie poznawczo-intelektualnym „Magnificent Seven”, który zorganizowali i przeprowadzili nauczyciele języka angielskiego. Wykonując zadania przygotowane przez nauczyciela języka angielskiego Witalija Klimowicza, uczniowie wykazali się nie tylko doskonałą znajomością języka angielskiego, ale także znajomością kultury i subkultury brytyjskiej. Uczniowie klas  IIa i IIb wzięli udział w grze Klub Wesołych i Pomysłowych. 4 drużyny zainspirowane nauczycielką jezyka rosyjskiego Genoefą Paszkiewicz zaskoczyły swoimi dowcipami, umiejętnością improwizacji i kreatywnością. Uczniowie 5 klasy udali się na wycieczkę do Memoriału Pamięci w Ponarach. Uczniowie klasy 6a wraz z nauczycielkami Ievą Čereškaitė i Eweliną Grycewicz mieli integrowaną lekcję związaną z narządami mowy i nauczyli się wymawiać -e, -ė i -ie. Klasa 6b „podróżowała” po Europie z nauczycielkami Dovilė Bagdonienė i Jadwigą Pukszta, robiąc plakaty i ucząc się zwrotów grzecznościowych. Uczniowie klasy 7a z nauczycielką Sigitą Malmyga i Olkiem Łukacijewskim dyskutowali o nazwach dyscyplin sportowych na igrzyskach olimpijskich i tłumaczyli ich etymologię i zasady słowotwórcze. Grali także w gry sportowe i językowe. Klasa 7b z nauczycielką języka litewskiego Viktorią Kaminskaitė przypomnieli o Europejskim Dniu Języków. Rozmawiali o językach europejskich, historii Dnia Języków i jego upamiętnieniu w Europie. Gimnazjaliści klasy Ia wzięli udział w quizie z języka litewskiego, który zorganizowała nauczycielka Joana Čereškienė. Uczniowie klas 8a, 8b i Ib wraz z wychowawcami Joanną Szczygłowską, Renatą Slavinskienė i Pawłem Stankiewiczem wyjechali na wycieczkę edukacyjną „Poznaj estońską kulturę i język” do Tartu (Estonia).