Projekt unijny “Zapewnienie szkołom pomocy do nauk przyrodniczych i technologicznych”

Nasze gimnazjum w latach 2017-2020 weźmie udział w unijnym projekcie „Zapewnienie szkołom pomocy do nauk przyrodniczych i technologicznych” (kod projektu 09.1.3-CPVA-V-704-02-0001), realizowanego w ramach Programu Inwestycyjnego Funduszy Unii Europejskiej 2014-2020. Zadaniem projektu jest modernizacja środowiska nauczania. W trakcie projektu gimnazjum zostanie wyposażone w pomoce dydaktyczne i sprzęt do nauk przyrodniczych i technologicznych. Realizacja projektu przyczyni się do popularyzacji tych nauk, jakości edukacji oraz zwiększy efektywność zajęć szkolnych.

 

Informację o projekcie można znaleźć na stronie ŠAC pod linkiem:

https://www.sac.smm.lt/projektai-ir-programos/projektai/vykdomi-projektai/es-projektai/