Uczniowie klas G2 i G1B śladami wybitnych dzieł Antoniego Wiwulskiego

Nasze gimnazjum oraz Zespół Szkół Plastycznych im. C. K. Norwida w Lublinie zostały zakwalifikowane do projektu „Razem dla Edukacji” w latach 2019/20 w ramach konkursu „Rodzina polonijna” współfinansowanego przez MEN. Projekt jest koordynowany przez Dom Polonii w Lublinie Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” na czele z dyrektorem Dariuszem Śladeckim.

W dniach 27 września – 1 października uczniowie I i II klasy gimnazjalnej naszej szkoły wraz z opiekunkami  R. Paszutą i Z. Kobiak brali udział w warsztatach edukacyjnych w Lublinie, gdzie przybliżono im historię Orląt Lwowskich oraz Żołnierzy Wyklętych. Podziwiali piękno zabytków Lublina, Krakowa, Zamościa. Nasi uczniowie zapoznali się również z podstawowymi kierunkami nauczania w Zespole Szkół Plastycznych im. C. K. Norwida w Lublinie.

Ważnym akcentem wyjazdu było zwiedzenie Pomnika Grunwaldzkiego autorstwa Antoniego Wiwulskiego, który znajduje się  na placu Jana Matejki w Krakowie. Lekcją patriotyzmu stało się  zapalenie świec i oddanienie hołdu żołnierzom I Armii Konnej, poległym w 1920 r. w bitwie pod Komarowem.

Po powrocie na Litwę razem  z uczniami klasy III szkoły plastycznej kontynuowano współpracę w projekcie ,,Śladami wybitnych dzieł Antoniego Wiwulskiego”. Uczniowie zwiedzili Górę Trzech Krzyży  dłuta znanego architekta wileńskiego oraz nietypowy pomnik „Płaszcz Wiwulskiego” na Zarzeczu. Mogli też podziwiać kunszt artysty w Szydłowie, zwiedzając Kaplicę Objawienia NMP.