II Targi Edukacyjne Szkół m. Wilna

Dzisiaj 14 września na Placu Katedralnym odbyły się II Targi Edukacyjne Szkół m. Wilna. Celem przedsięwzięcia było szeroko pojęta promocja polskiej szkoły na Litwie oraz korzyści wynikających z kształcenia dziecka w języku ojczystym, prezentacja bogatej oferty edukacyjnej i osiągnięć wszystkich typów szkół. Szkoły prezentowały wyniki swojej pracy edukacyjnej i wychowawczej, ciekawe, nietradycyjne metody nauczania różnych przedmiotów, prace uczniów wykonane podczas lekcji i zajęć pozalekcyjnych.