COVID-19

Aktualna informacja i najnowsze rozporządzenia z dnia 1 grudnia 2021 r. (dokumenty w języku litewskim)

Rozporządzenia dyrektor gimnazjum

„Dėl pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo organizavimo būtinų sąlygų“ sprendimo pakeitimas

„Dėl infekcijų plitimą ribojančio režimo švietimo teikėjuose, įgyvendinančiuose priešmokyklinio ir bendrojo ugdymo programas, skelbimo tvarkos“ sprendimo pakeitimas

„Dėl pavedimo organizuoti, koordinuoti ir vykdyti testavimą ugdymo įstaigose“ sprendimo pakeitimas

Aktualna informacja:

Szczepionka przeciwko COVID-19 dla bezpiecznego powrotu nastolatków do szkoły

Informacja o organizacji procesu nauczania w trybie zdalnym od 4 do 31 stycznia 2021 r.:

LR sveikatos apsaugos ministro sprendimas dėl vaikų ugdomų pagal pradinio ugdymo programą nuotolinio ugdymo, priežiūros ir maitinimo organizavimo įstaigose būtinų sąlygų

Vilniaus m. savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymas dėl pavedimo Vilniaus miesto ugdymo įstaigoms 

Ugdymas(is) nuotoliniu būdu. Rekomendacijos pedagogams, mokiniams ir jų tėvams

Ważna informacja. Rozporządzenie dyrektor gimnazjum: Įsakymas dėl ugdymo proceso pakeitimo

Najnowsza informacja z dnia 9 grudnia (dokument w jęz. litewskim)  Naujausia informacija dėl mokinių ugdymo nuo š.m gruodžio 9 dienos

Święta bożonarodzeniowe i noworoczne w okresie kwarantanny (zalecenia w poniższym dokumencie w języku litewskim) Dėl-Kalėdinių-renginių-pandemijos-metu

Kwarantanna i nauczanie zdalne są przedłużone do 17 grudnia (na mocy rozporządzenia dyrektora administracji Samorządu m. Wilna) Rozporządzenie dyrektora administracji Samorządu m. Wilna